Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Quy trình sản xuất của sữa ong chúa golden health 1600mg

Quy trình sản xuất :

Từ sữa ong chúa tươi thành viên nang mềm được đông khô, nguyên liệu chính là sữa của con ong chúa

Sản phẩm được làm 100% nguyên chất sữa ong chúa nuôi dưỡng tự nhiên


Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Hiệu quả của sữa ong chúa đã được chứng nhận


Những căn cứ khoa học 

Hiệu quả của sữa ong chúa đã được chứng nhận :