Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Những suy nghĩ tích cực trong năm mới có lợi cho sức khỏe

Là sự nhiệt tình của bạn và ý định tốt của gắn bó với độ phân giải năm mới của bạn mang ra ?

Sự lạc quan và tái thiết mà hầu hết chúng ta kinh nghiệm vào đầu năm thường biến mất dần khi ngày để lo lắng và áp lực của đám mây bắt đầu tập trung của chúng tôi và làm suy yếu quyết tâm của chúng tôi .